Adatvédelmi szabályzat


Az alábbi Adatvédelmi szabályzat célja, hogy átfogó információkkal szolgáljon a Belafoti adatvédelmi elveit illetően. Kiemelten fontos a felhasználók személyes adatainak védelme, azokat különös körültekintéssel kezeli és tárolja. Az Adatvédelmi szabályzatot úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (General Data Protection Regulation, továbbiakban: „GDPR”).

Adatkezelő

Szabó Béla E.V. (székhely: Hungary 9153 Öttevény, Fő út 57., vállalkozói szám: EV-XXXXXXX, adószám: XXXXXXXXXX, e-mail: belafoto@t-online.hu, telefon: +36 30 959 2760, képviselő: Szabó Béla, továbbiakban: „Adatkezelő”)
Az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete a GDPR az irányadó szerinti adatkezelést folytat.
Az Adatkezelő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó Szolgáltató, amely

  1. az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, vagy a távközlő hálózathoz hozzáférést biztosít (egyszerű adatátvitel és hozzáférés-biztosítás);

  2. az igénybe vevő által biztosított információt távközlő hálózaton továbbítja, és az alapvetően a más igénybe vevők kezdeményezésére történő információtovábbítás hatékonyabbá tételét szolgálja (gyorsítótárazás);

  3. az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás);

  4. információk megtalálását elősegítő segédeszközöket biztosít az igénybe vevő számára (keresőszolgáltatás);

  5. alkalmazásszolgáltató.